Activiteiten


activiteiten-dar-ul-sukun-fondsenwerving

Fondsenwerving

Dar Ul Sukun is afhankelijk van giften, fondsenwerving etc. Vele jaren was Stichting Thuisfront Zuster Lemmens de enige sponsor van Dar Ul Sukun. Met de groei, de kwaliteitsverbetering, verbetering van infrastruktuur werd het noodzakelijk om naar ander bronnen van inkomsten te zoeken. De activiteiten die de manager van Dar Ul Sukun Morris Khurshid heeft ondernomen om fondsen te werven zijn succesvol gebleken, Dar Ul Sukun wordt door veel sponsoren en de overheid gesteund. Lokale donaties en inventieve campagnes generen ook inkomsten. Het bestuur van STZL acht het een goede ontwikkeling dat de inkomsten van Dar Ul Sukun nu voor het grootste deel in Pakistan worden gegenereerd.

Vuilnis-ophalen-recycle-Dar-Ul-Sukun

De Kringloop campagne

Dar Ul Sukun heeft een kringloop campagne gestart. Kringloopspullen ( “trash”) wordt door een team van Dar Ul Sukun ingezameld. De kringloopspullen worden vervolgens voor hergebruik, eventueel na reparatie, weer verkocht. De campagne is een succes. Onlangs is Dar ul Sukun begonnen met het inzamelen van huiden, ook daarmee worden inkomsten gegenereerd.

job-coach-pakistan-dar-ul-sukun

Begeleiding naar werk en inkomen voor gehandicapten (job coaching)

Ongeveer 82 procent van de mensen met een handicap leeft onder de armoedegrens. Mensen met een handicap hebben vaak geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werk. Hun menselijke, sociale en economische rechten worden hen vaak onthouden. Veel lichamelijk gehandicapten hebben de capaciteit en de vaardigheden om bij te dragen in de economische groei. Dar ul Sukun biedt gehandicapten een training waarmee ze hun eigen bedrijf kunnen starten en inkomen kunnen verwerven. Bovendien helpt Dar ul Sukun met het zoeken naar werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duurzaamheid-bedrijvigheid-pakistan-dar-ul-sukun

Verbeteringen in de zorg, institutionele versterking en personeelsbeleid

In Dar Ul Sukun zijn in de afgelopen jaren grote stappen gezet om verbeteringen in de zorg, de infrastructuur, het personeelsbeleid, en de organisatie door te kunnen voeren. Door aanname van professioneel personeel, cursussen en trainingen (“capacity building”) is Dar Ul Sukun uitgegroeid tot een toonaangevende instelling in Pakistan. Dit is een voortgaand proces: Dar Ul Sukun streeft naar verbeteringen, duurzaamheid, professionaliteit en het vergroten van begrip voor gehandicapten in de Pakistaanse samenleving.

regen-ramp-pakistan-hulp-dar-ul-sukun

Dar Ul Sukun helpt anderen

Bij grote natuurrampen, zoals bij de overstromingsramp enige jaren geleden, komt Dar Ul Sukun in actie om fondsen te werven voor de slachtoffers.

campagne-dar-ul-sukun-hulp-hulpbehoevende-mensen-pakistan

Darul Sukun start “awareness” campagne

Op het platteland van Pakistan is het slecht gesteld met de zorg voor mensen met beperkingen. Door armoede en onbegrip leiden gehandicapten vaak een gemarginaliseerd bestaan. Dar Ul Sukun wil een bewustzijns verandering (“awareness”) op gang brengen en is een grote fondsenwervingsactie gestart. Doel: aanschaf van 1000 rolstoelen, het verbreden van kennis over de gehandicapte medemensen, de training van zorgverleners, en het leggen van contacten met overheid in de provincie Sindh. Enkele grote internationale organisaties hebben aangegeven de “awareness”campagne te willen steunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W-E-pakistaanse-vrouwen-actie-dar-ul-sukun

Women Empowerment (W.E.)

In Quetta is door de manager van DUS Quetta een project opgezet dat er op gericht is om vrouwen “die er alleen voor staan”te helpen een gezinsinkomen te verwerven. Vrouwen kunnen deelnemen aan naai en borduurcursussen en worden geholpen om hun produkten in de markt te zetten. Inmiddels hebben 50 vrouwen de cursus met succes beëindigd. De cursussen worden bekostigd door fondsenwerving in Nederland, en is een particulier initiatief van twee bestuursleden van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens.

girls-learn-dar-ul-sukun

Girls Learn

In Quetta heeft Nisar Gül, manager van DUS Quetta, het Girls Learn project gestart. Dit project biedt meisjes kansen om zich te ontwikkelen en te emanciperen. Het onderwijs in Pakistan is van slechte kwaliteit, en ouders zijn vaak ongeletterd en kunnen hun kinderen niet bij schoolwerk begeleiden. Dat heeft ten gevolge dat meisjes vaak (te) vroeg school verlaten en jong uitgehuwlijkt worden. Door Girls Learn ontvangen meisjes extra onderwijs zodat ze kunnen doorleren en emanciperen. Het initiatief van Nisar Gül werd opgepakt door twee bestuursleden van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens. Door een grote sponsoraktie van Soroptimist Club Ede werd dit initiatief mogelijk. Het project wordt gesteund door Wilde Ganzen.