Voorzieningen


Medische Voorzieningen

Medische voorzieningen

Kinderen met een dubbele beperking hebben gespecialiseerde medische zorg en ondersteuning nodig. Op het terrein van Dar Ul Sukun is een klein ziekenhuis waar eerste hulp en ziekenzorg kan worden verleend. Een professioneel team van verplegend personeel is 24 uur per dag beschikbaar. In noodgevallen worden kinderen direct overgebracht naar het Holy Family of Agha Khan ziekenhuis waar zij medische behandeling kunnen ondergaan.

voorzieningen-dar-ul-sukun-pakistaanse-kinderen

Fysiotherapie en rehabilitatie

Veel kinderen van Dar Ul Sukun zijn zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapt. Voor hen is fysiotherapie zeer belangrijk. Deze kinderen worden door gespecialiseerde fysiotherapeuten behandeld. Door gerichte te behandelen wordt de kwaliteit van leven van deze kinderen verbeterd en zelfredzaamheid gestimuleerd.

 Bezigheidstherapie Het doel van bezigheidstherapieis om kinderente betrekken bij alledaagse activiteiten. Bezigheidstherapeuten stellen individuele programma’s voor hen op. Het uitvoeren van, soms heel beperkte, taken, geeft de kinderen veel voldoening.

Bezigheidstherapie

Het doel van bezigheidstherapieis om kinderente betrekken bij alledaagse activiteiten. Bezigheidstherapeuten stellen individuele programma’s voor hen op. Het uitvoeren van, soms heel beperkte, taken, geeft de kinderen veel voldoening.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontspanning-recreatie-pakistaanse-gehandicapten

Ontspanning, recreatie

In de zomer zijn er veel activiteiten voor de kinderen van Dar ul Sukun en Lemmens Home, zoals muzikale optredens, picknicks, en uitstapjes.

sport-pakistan-gehandicapten-dar-ul-sukun

Sport

Kinderen van Dar Ul Sukun nemen jaarlijks deel aan Special Olympics Pakistan en nationale en internationale sportfestijnen. Kinderen met beperkingen kunnen vaardigheden ontwikkelen en zelfvertrouwen krijgen door sport te beoefenen. Kinderen van Dar Ul Sukun waren in dit verband in de United States, China, Ierland en India en wonnen vaak prijzen. Deze kinderen worden getraind en begeleid door een sport fysiotherapeut, die speciaal hiervoor is aangesteld op Dar Ul Sukun.

Zintuigelijke-therapie-gehandicapten-Pakistan-Dar-Ul-Sukun

Zintuiglijke integratie therapie

Deze therapie is ontwikkeld voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en/of een dysfunktie van zintuiglijke waarneming (bijv. vormen van autisme en ADHD). Er is een snoezelkamer ingericht. Door te snoezelen kunnen sommige kinderen beter ontspannen, bij anderen wordt de zintuiglijke waarneming gestimuleerd. Er is ook een “snoezelkar” die wordt gebruikt om met kinderen die bedlegerig zijn te snoezelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activiteiten-kinderen-met-beperking-in-pakistan

Speciaal Onderwijs, schoolse activiteiten

In Dar Ul Sukun zijn klaslokalen is speciaal onderwijs aanwezig. Er wordt les gegeven door gespecialiseerde leerkrachten en natuurlijk zijn ook de leermiddelen aangepast aan de doelgroep. Voor elk kind wordt een individueel ontwikkelingsplan gemaakt waardoor kinderen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.

 
 
 
 
 
 
 

recreatie-ontspanning-gehandicapten-pakistan-dar-ul-sukun

Muziek: beleving en onderricht

Muziek wordt in het algemeen gezien als effectief, non-verbaal, en niet-bedreigend medium. Muziekbeleving kan therapeutisch zijn en aansluiten bij de fysieke, psychologische, motorische en cognitieve behoeften van het individu. PIM therapie (Perception in Music) is een nieuw concept en wordt in Dar-ul Sukun gebruikt. Het is een effectieve therapie voor de kinderen en volwassenen met zintuiglijke beperkingen.

Dependance-dar-ul-sukun-gehandicapte-jongens-pakistan

De tuin van de Dependance

Onder leiding van een tuinman werken kinderen van Dar Ul Sukun in de grote groente- en bloementuin van de Dependance van Dar Ul Sukun. Verse groenten worden bereid voor de bewoners van de tehuizen, bloemen en planten worden op de markt verkocht.