Stichting Thuisfront zuster Lemmens


Gebouw Dar Ul Sukun 1969

Gebouw Dar Ul Sukun 1969

Zuster Lemmens in TV-show van Willem Duys in 1970

Zuster Lemmens in TV-show van Willem Duys in 1970

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds de oprichting van Dar Ul Sukun wordt het werk van Zr. Lemmens gesteund door Stichting Thuisfront Zuster Lemmens. De stichting draagt financieel bij aan de exploitatie van de tehuizen. Het bestuur van de stichting adviseert zr. Ruth Lewis en Morris Khurshuid inzake verbeteringen in de kwaliteit van de zorg en de doelmatigheid van de Dar Ul Sukun organisatie en administratie.

In de statuten van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens is de doelstelling van de stichting als volgt omschreven:

“De stichting stelt zich ten doel materiële en ideële steun te verlenen aan in ontwikkelingslanden gestichte en gevestigde gezinsvervangende tehuizen, waaronder de in Karachi (Pakistan) gevestigde tehuizen, welke werden opgericht op initiatief van en worden geleid door zuster Lemmens en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”

De doelstellingen van Dar Ul Sukun zijn door sr. Ruth Lewis en Morris Khurshid geformuleerd en te vinden op de website www.darulsukun.com. Het bestuur van de stichting onderschrijft deze doelstellingen van de Dar Ul Sukun organisatie.

De doelstellingen van Dar Ul Sukun.Dar-Ul-Sukun-opvang-pakistaanse-kinderen-met-beperking-3

 • Hulp en onderdak bieden aan kinderen met (meervoudige) beperkingen, aan weeskinderen en bejaarden uit de onderkant van de samenleving en hen omringen met zorg en liefde.
 • Een structuur bieden waarin gehandicapten, wezen en bejaarden toegang hebben tot elke service en faciliteit.
 • Ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande zorg, en educatieve programma’s om ervoor te zorgen dat de doelgroepen zich kunnen ontwikkelen en gelijke kansen krijgen in de maatschappij.
 • In de maatschappij een bewustzijn ontwikkelen en de acceptatie van gehandicapten bevorderen.
 • Werken aan integratie van gehandicapten in de maatschappij door het geven van trainingen en hen vertrouwd maken met ondersteunende technologie.
 • Geven van trainingen en workshops aan personen die werkzaam zijn in de zorg voor gehandicapten en maatschappelijke dienstverlening om hun professionaliteit te vergroten.
 • Gelegenheden zoeken en scheppen waardoor gehandicapten in de maatschappij worden geïntegreerd.
 • Educatie van kansarme kinderen bevorderen.

Het management van Dar Ul Sukun heeft samen met de staf beleidsregels opgesteld:

 • In het beleid van Dar Ul Sukun staan de kinderen en bejaarden centraal.
 • Wij respecteren en waarderen elkaar.*
 • Wij zullen al onze middelen efficiënt gebruiken.
 • Wij streven naar uitmuntendheid in alles wat we doen.
 • Wij werken samen om onze reputatie te vestigen.
 • Wij bevorderen innovatie.

*) N.b. De zorg voor de gehandicapte kinderen, de wezen en bejaarden, alsook de aanname van personeel, zal geschieden zonder onderscheid naar etnische of religieuze achtergronden.