Privacy Policy


Privacy Policy Stichting Thuisfront Zuster Lemmens
Privacy- en cookiebeleid Stichting Thuisfront Zuster Lemmens

www.darulsukun.nl is onderdeel van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens, waarbij Harm Buitink secretaris is.
Stichting Thuisfront Zuster Lemmens respecteert de privacy van de bezoekers op www.darulsukun.nl en draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die Stichting Thuisfront Zuster Lemmens verwerkt

Stichting Thuisfront Zuster Lemmens verwerkt de volgende persoonsgegevens;
– Voor- en/of achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt t.b.v. het door u opgegeven, of door Stichting Thuisfront Zuster Lemmens kenbaar gemaakte doel, welke verplicht zijn om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
– Verplichte informatie in contactformulier om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren worden aangegeven met ‘(verplicht)’.

Waarom Stichting Thuisfront Zuster Lemmens gegevens nodig heeft

Stichting Thuisfront Zuster Lemmens verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

– U te informeren over ontwikkelingen en nieuws van Dar Ul Sukun. 

– Het afhandelen van uw donaties

– Stichting Thuisfront Zuster Lemmens verwerkt ook persoonsgegevens als Stichting Thuisfront Zuster Lemmens hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Stichting Thuisfront Zuster Lemmens zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven en zolang Stichting Thuisfront Zuster Lemmens hier wettelijk toe verplicht is de gegevens te bewaren, zoals belastingaangiftes.

Delen met anderen

Stichting Thuisfront Zuster Lemmens verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals een belastingaangifte.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Thuisfront Zuster Lemmens gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Stichting Thuisfront Zuster Lemmens gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Ook maakt Stichting Thuisfront Zuster Lemmens gebruik van anlaytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Stichting Thuisfront Zuster Lemmens verzameld. Hiermee kan Stichting Thuisfront Zuster Lemmens de communicatie op de website optimaliseren.
Analytics Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.
Stichting Thuisfront Zuster Lemmens heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

  • Er een bewerkersovereenkomst tussen Harm Buitink (secretaris bij Stichting Thuisfront Zuster Lemmens) en Google is over de Analytics gegevens.
  • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
  • De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
  • Er geen profielen van klanten worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Stichting Thuisfront Zuster Lemmens geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 
Klik hier om dit in te stellen.

Stichting Thuisfront Zuster Lemmens gebruikt geen cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via e-mail; info@darulsukun.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Stichting Thuisfront Zuster Lemmens u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Thuisfront Zuster Lemmens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Thuisfront Zuster Lemmens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail; info@darulsukun.nl.